logo

Daudz laimes!

[vards, uzvards],

Lai saules stari tevi glasta,
Un vienmér tevim prieku stasta,
Un savus sapnus piepildit,
Kaut izdodas Sodien, rit un aizparit.

Novél Pilat komanda

right

@PILATrealestate

www.pilat.lv info@pilat.lv Kr. Valdemāra iela 20/24, Liepāja